مرور برچسب

فیلتر میان ناگذر

فیلترهای اکتیو مرتبه اول — به زبان ساده

در آموزش‌های پیشین الکتروپای ، با فیلترهای الکترونیکی و برخی فیلترهای پسیو آشنا شدیم. فیلترهای پسیو، سه محدودیت اصلی دارند؛ اول اینکه بهره بالاتر از 1 ندارند، زیرا اجزای پسیو قادر به افزایش انرژی شبکه نیستند. مسئله دوم این است که فیلترهای…