مرور برچسب

سیم کشی استاندارد

کابل کشی شبکه – فاصله کابل‌ های شبکه و کابل‌های برق

اثرات الکترومغناطیسی بر روی کابل‌ کشی شبکه موجب تلفات و در نتیجه کاهش سرعت انتقال اطلاعات از کابل‌ های شبکه می‌شود. امروزه یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی مراکز داده تاثیرات الکترومغناطیسی می‌باشد و سیستم‌های ارتینگ و توزیع نیرو پیشرفته…