مرور برچسب

تهدیدات شبکه

امنیت شبکه چیست و چرا اهمیت دارد؟

چرا امنیت شبکه مهم است ؟  شبکه سیستمی از کامپیوترهای متصل به یکدیگر است. ایده اصلی شبکه‌ها دسترسی از راه دور افراد به منابع جغرافیایی بدون نیاز حضور فیزیکی آن‌ها است. همچنین این سیستم برای انتقال داده‌ها به منظور برقراری ارتباط طراحی شده…