مرور برچسب

آموزش آردوینو مبتدی

آموزش آردوینو – انجام پروژه عملی با آردوینو

آستین های خود برای آموزش آردوینو  بالا بزنید و اولین پروژه خود را تجربه کنید! در این درس، ما برخی از آزمایش های اولیه را انجام خواهیم داد تا شما را با مفاهیم و جریان کار آردوینو آشنا کنیم .  کار عملی با برد آردوینو نصب برد آردوینو و…